GEOGRAFÍA

CANADÁ

 

 

 

FÍSICA HUMANA ECONÓMICA MAPAS
 

 

 

MAPAS

                               

 

 

FÍSICA

Relieve

                               

 

 

 

Clima

                             

 

 

 

Vegetación

                               

 

 

Hidrografía

                               

 

 

 

HUMANA

Población

                               

 

 

Poblamiento

                               

 

 

ECONÓMICA

 

Sector Primario

   

 

Sector Secundario

                     

 

 

Sector Terciario