GEOGRAFÍA

HONDURAS

 

FÍSICA HUMANA ECONÓMICA MAPAS

 

 

 

 

 

MAPAS

 

 

FÍSICA

Relieve

               

 

 

Clima

 

 

Vegetación

 

 

 

Hidrografía

 

 

 

HUMANA

Población

 

 

 

 

Poblamiento

 

 

ECONÓMICA

Sector Primario

               

 

 

 

Sector Secundario

 

 

 

Sector Terciario